HEM opstelling

INLOGGEN voor leden

Bestuur

Hesseler Eerste Mannenkoor is een vereniging. Dat betekent een eigen bestuur, gekozen door de leden.

De samenstelling van het bestuur is momenteel als volgt:

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering bestaat de mogelijkheid voor de leden om zich verkiesbaar te stellen voor één van de opengevallen bestuursfuncties.

De diverse taken en verantwoordelijkheden zijn tussen de bestuursleden verdeeld met actieve ondersteuning van diverse commissies.  Het bestuur verzorgt de algemene coördinatie en houdt de eindverantwoordelijkheid. Aan alle koorleden wordt gevraagd om bij zichzelf na te gaan wat hij of zij voor de vereniging kan en wil betekenen en zich vervolgens bij een (of meerdere) commissie(s) aan te sluiten.

Repetities HEM repeteert iedere donderdagavond van 20.00 tot 22.00 in de kerk aan de Geserweg 2 te Oosterhesselen.

We hebben allemaol baat bij muziek